لیست قیمت و زمان اجرای طرح های توجیهی فنی و اقتصادی و مطالعات پایه پالایشگاه های نفت، مینی ریفاینری، میعانات گازی و گازطبیعی

 

EnergyInformationRefDesignMiniDesبه دلیل وجود منابع فرآوان نفت و گازطبیعی در ایران، انتظار می رود در سال های آینده احداث پالایشگاه های نفت و گازطبیعی توسط بخش خصوص رونق چشمگیری داشته باشد. اولین مرحله در احداث یک پالایشگاه حتی مینی ریفاینری، انجام مطالعات پایه امکان سنجی و تحلیل فنی و اقتصادی دقیق می باشد که تمام گام ها و تصمیمات بر اساس این مرحله صورت خواهد گرفت. بدلیل وجود تجربه های گسترده تهیه مطالعات پایه برای پالایشگاه ها و ابزاری سخت افزاری و نرم افزاری و نیروی انسانی، آمادگی خدمات رسانی به بخش های خصوصی و دولتی را دارد. در ادامه حداقل قیمت اجرای اینگونه طرح ها ارائه شده است که کاربران و متقاضیان محترم می توانند برای دسترسی به اطلاعات بیشتر، مستقیماً با ما تماس بگیرند.هم اکنون کارشناسان و مهندسان شرکت آماده طراحی و مطالعات امکان سنجی هستند و از کاربران محترم تقاضا دارد درخواست مشخص خود را برای ما ارسال نمایند همچنین در صورت نیاز با شماره های تماس 09197495086 تماس فرمائید. در این قسمت هزینه انجام برخی از کارهای مقیاس کوچک و متوسط در اختیار کاربران قرار داده خواهشد. شایان ذکر ایت که این تعرفه ها قیمت پایه بوده، و براورد واقعی بعد ازبررسی طرح پیشنهاد و برآورد خواهد شد.

EnergyInformationMINIREF1 

طرح آماده: امکانسنجی و طرح توجیهی احداث پالایشگاه میعانات گازی مقیاس کوچک  با ظرفیت 5000  بشکه در روز در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی

ردیف شرح کار هزینه انجام کار (میلیون ریال) سفارش پرداخت آنلاین وجه
1

طرح توجیهی فنی و اقتصادی و مطالعات پایه طرح صنعتی احداث پالایشگاه های کوچک نفت تا 10 هزار بشکه در روز به زبان فارسی و انگلیسی

(زمان اجرای طرح: 6 ماهه)

2500 EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
2

طرح توجیهی فنی و اقتصادی و مطالعات پایه طرح صنعتی احداث پالایشگاه های کوچک میعانات گازی تا 10 هزار بشکه در روز به زبان فارسی و انگلیسی

(زمان اجرای طرح: 6 ماهه)

2200 EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
3

طرح توجیهی فنی و اقتصادی و مطالعات پایه طرح صنعتی احداث پالایشگاه های کوچک گازطبیعی/NGL تا 10 میلیون مترمکعب در روز به زبان فارسی و انگلیسی

(زمان اجرای طرح: 6 ماهه)

2500 EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
4

طرح توجیهی فنی و اقتصادی و مطالعات پایه طرح صنعتی احداث پالایشگاه های کوچک پالایش ثانویه نفت کوره تا 10 هزار بشکه در روز به زبان فارسی و انگلیسی

(زمان اجرای طرح: 6 ماهه)

2500 EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
5

طرح توجیهی فنی و اقتصادی و مطالعات پایه طرح صنعتی احداث پالایشگاه های متوسط نفت از 10 تا 70 هزار بشکه در روز به زبان فارسی و انگلیسی

(زمان اجرای طرح: 8 ماهه)

5000 EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
6

طرح توجیهی فنی و اقتصادی و مطالعات پایه طرح صنعتی احداث پالایشگاه های متوسط میعانات گازی از 10 تا 70 هزار بشکه در روز به زبان فارسی و انگلیسی

(زمان اجرای طرح: 8 ماهه)

4500 EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
 7

طرح توجیهی فنی و اقتصادی و مطالعات پایه طرح صنعتی احداث پالایشگاه های متوسط گازطبیعی/NGL از 10 تا 40 میلیون مترمکعب روز به زبان فارسی و انگلیسی

(زمان اجرای طرح: 8 ماهه)

5000 EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
8

طرح توجیهی فنی و اقتصادی و مطالعات پایه طرح صنعتی احداث پالایشگاه های بزرگ نفت خام سبک/متوسط از 70 تا 400 هزار بشکه در روز به زبان فارسی و انگلیسی

(زمان اجرای طرح: 12 ماهه)

5000تا 8000 EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
9

طرح توجیهی فنی و اقتصادی و مطالعات پایه طرح صنعتی احداث پالایشگاه های بزرگ میعانات گازی از 70 تا 400 هزار بشکه در روز به زبان فارسی و انگلیسی

(زمان اجرای طرح: 12 ماهه)

5000 تا 10000 EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
10

طرح توجیهی فنی و اقتصادی و مطالعات پایه طرح صنعتی احداث پالایشگاه های بزرگ گازطبیعی/ NGL از 40 تا 50 میلیون مترمکعب گاز ترش در روز به زبان فارسی و انگلیسی

(زمان اجرای طرح: 12 ماهه)

8000 تا 12000 EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
11

طرح توجیهی فنی و اقتصادی و مطالعات پایه طرح صنعتی احداث پالایشگاه های بزرگ نفت خام سنگین/فوق سنگین از 150 تا 400 هزار بشکه در روز به زبان فارسی و انگلیسی

(زمان اجرای طرح: 12 ماهه)

8000 تا 15000 EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01

 

EnergyInformationRefinery7